Velikost teksta
Torek, Maj 30, 2023
Alp Agency

  • Datoteke pripravite v enem izmed slede?ih programov: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW, Corel Photopaint, Adobe Acrobat (PDF datoteka)
  • Resolucija datoteke: 300 DPI
  • Pisava: v krivuljah
  • Porezava: vsaka datoteka naj ima 2-3 mm dodatka na vsaki strani za porezavo, razen pri krogu, kjer je potrebnih 3-5 mm dodatka. V primeru tehnologije vloženega papirja med folije pa naj bo le ta za 3 mm manjši od predpisanih velikosti podlog za miške
  • Posebnosti:
    - V kolikor se naro?nik odlo?i za izdelavo hologramskih podlog za miške, je potreben posvet s proizvajalcem, sama datoteka pa naj bo narejena po plasteh. Za posebne želje je mo? izdelati orodje pri ?emer je potrebno priložiti tudi to datoteko v enem izmed zgoraj naštetih programov.
    - Za sitotisk tehniko tiska je potrebno upoštevati dodatek za prekrivanje barv na stikih.
  • Za posebne zahteve naro?nika se lahko naro?i oz. izdela orodje po želji.

Reklamni tisk

Zadnje novice

Kontaktirajte nas!

Telefon: +386 (0)1 51 91 170
Fax: +386 (0)1 50 75 433
E-pošta: info@alp-agency.si

Preberi ve?

Zadnje reference

Sodelovali smo z ogromnim številom podjetij, organizacij in posameznikov iz razli?nih podro?ij.

Preberi ve?